Hiển thị các bài đăng có nhãn Vietnamese. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vietnamese. Hiển thị tất cả bài đăng

24/2/22

Hướng dẫn cấu hình tự động đặt boss

Giới thiệu Auto Setter là một chế độ tuyệt vời sẽ tự động thiết lập Boss cho bạn.  Chế độ này PHẢI làm việc với công cụ tìm ông chủ!  Bạn cũ...

23/2/22

Danh sách dịch thuật ngữ Evony tiếng Anh <=> tiếng Việt

  key terminology - Thuật ngữ chính Alliance - Liên Minh Ally, Allies - Không tấn công lẫn nhau, đôi khi chiến đấu cùng nhau NAP (Non Aggres...

17/2/22

Hướng dẫn sử dụng chế độ tập thể để chia sẻ boss

Giới thiệu Chế độ tập thể (Collective) là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin giữa những người dùng bot khác và nhiều máy tính.  Ví dụ: ...

Hướng dẫn sử dụng chế độ tập thể để gửi farm

Giới thiệu Collective (chế độ lập thể) là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin giữa những người dùng bot khác và nhiều máy tính.  Ví dụ: ...

16/2/22

Hướng dẫn cài đặt tab Admin

Giới thiệu Tab Quản trị là một cách TUYỆT VỜI để lưu TẤT CẢ các tab của bạn và các cài đặt trong mỗi tab, bao gồm cả hồ sơ và số cổng của ch...