Donate for Evony Smart Bot

Evony Smart Bot (ESB - TKR) là công cụ tự động tham gia Boss trong game Evony The King's Return. Chúng tôi phát triển ESB - TKR nhằm giúp những người chơi có niềm đam mê với trò chơi nhưng lại có ít thời giam để tham gia, ESB - TKR có nhiều chế độ hoạt động khác nhau nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian mà vẫn có thể phát triển mạnh mẽ trong trò chơi các bạn có thể tìm hiểu về các chế độ của ESB - TKR tại đây.

Nếu bạn cảm thấy Evony Smart Bot hữu ích hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách mua tặng chúng tôi 1 ly cà phê nhé!

Evony Smart Bot (ESB - TKR) is a tool to automatically join the boss in the game Evony The King's Return. We developed ESB - TKR to help players who have passion for the game but have little time to participate, ESB - TKR has many different modes of operation it will save you time can still thrive in the game you can learn about the modes of ESB - TKR here.

If you find Evony Smart Bot useful, please support us by buying us a coffee!

Ủng hộ Evony Smart bot bằng những hình thức sau:

Donate Evony Smart bot in the following ways:

1. Ủng hộ qua paypal.me - Donate via paypal.me


If you have a Paypal account then you can also Evony Smart Bot with just 1 click! Please use the “PayPal Donate” button above!

Nếu bạn có tài khoản Paypal thì bạn cũng có thể Evony Smart Bot chỉ bằng 1 click chuột! Hãy sử dụng nút “PayPal Donate” ở trên nhé!

2. Ủng hộ qua ví USDT - Donate via USDT wallet

USDT wallet: TNXRvWbP5wnkfQJky1aNbmefuAF253w7Mw

If you use USDT you can also donate by scanning the QR code or copying the wallet address above!

Nếu bạn sử dụng USDT bạn cũng có thể ủng hộ bằng cách quét mã QR hoặc coppy địa chỉ ví ở trên nhé!


3. Ủng hộ qua MoMo

Dùng MoMo và quyét mã QR trên đây để ủng hộ Evony Smart Bot bạn nhé!

4. Chuyển khoản ngân hàng

Bạn cũng có thể ủng hộ Evony Smart Bot bằng cách chuyển khoản thông thường với thông tin sau:

  • Số tài khoản: 3238699999
  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Tên tài khoản: Đặng Ngọc Sơn

Hoặc

  • Số tài khoản: 3238699999
  • Số tài khoản: 86837899999
  • Ngân hàng: MB Bank
  • Tên tài khoản: Đặng Ngọc Sơn

Lưu ý: khi Donate các bạn ghi dõ nội dung "Donate for ESB TKR"

Note: when Donate you write the content "Donate for ESB TKR"

Nếu bạn muốn nhắn gì đó cho mình sau khi Donate hãy liên hệ qua các hình thức dưới đây.

If you want to send me something after Donate, please contact me through the form below.


Cảm ơn sự đóng góp của các bạn để giúp ESB-TKR ngày càng phát triển

Thank you for your Donate to help ESB-TKR grow more