23/2/22

Danh sách dịch thuật ngữ Evony tiếng Anh <=> tiếng Việt

 

key terminology - Thuật ngữ chính

Alliance - Liên Minh

Ally, Allies - Không tấn công lẫn nhau, đôi khi chiến đấu cùng nhau

NAP (Non Aggression Pact) - Không tấn công hoặc can thiệp lẫn nhau

KE  - Giai đoạn cuối cùng của Cuộc thi quân chủ “Tiêu diệt kẻ thù”

SvS, Server War - Chiến tranh máy chủ

Purge - Thanh trừ (Để tấn công các thành phố không được che chắn, khu vực tài nguyên, v.v. trong máy chủ của bạn trước khi bắt đầu cuộc chiến máy chủ để tránh bị kẻ thù tấn công và nhận điểm.

KOS (kill on sight) - (Giết ngay lập tức)

BoB (Bubble or Burn) - Bong bóng hoặc cháy (Luôn có thể tấn công)

Ghosting, Ghost - Bóng ma

Scout - Do thám

Port, Teleport, Teleporter - Cổng, Dịch chuyển, Dịch chuyển

PvP (Player vs Player) - Người chơi vs Người chơi

PvM (Player vs Monster), PvE (Player vs Environment), Rally *Mainly the boss monster - PvM (Người chơi vs Quái vật), PvE (Người chơi vs Môi trường), Tập hợp * Chủ yếu là quái vật trùm

Rally, Alliance War - Tập hợp, Chiến tranh liên minh

Hive - Tổ (Khu vực liên minh)

Tile, Resource Spot - Ngói, Điểm tài nguyên

Resources, RSS - Tài nguyên

Relic - Di tích

Subordinate City, Sub-City - Thành phố trực thuộc

Mayor, Subs - Thị trưởng của sub ( Tướng sub)

Coordinate, Coords - Toạ độ

Ground Troop, Infantry - Quân mặt đất (Bộ binh or Lục quân)

Mounted Troop, Cavalry, Cav - Quân đội kỵ binh (Ngựa)

Ranged Troop, Archer, Arch - Quân đội cung thủ

Siege Machine - Máy công thành (Xe)

Tier - Cấp độ quân lính  *Ví dụ : t10 = Quân cấp 10

Keep - Cấp độ thành chính *Ví dụ : K25 = Thành chính cấp 25

Tech, Research - Công nghệ, nghiên cứu

Buff - (Hiệu ứng tăng khả năng của bạn khi tấn công hoặc phòng thủ (Tấn công, phòng thủ, Hp .v.v))

Debuff (Hiệu ứng làm giảm sức tấn công, phòng thủ, hp của kẻ thù)

Gear, General Equipment - Trang bị đế vương

Monarch - Đế vương

General, Gen - Tướng

Defense General, Wall - Tướng phòng thủ, Tường

WC, World Chat - Trò chuyện thế giới

AC, Alliance Chat - Trò chuyện liên minh

Whisper - Thì thầm

Alt, Alternate - Thay thế (Tài khoản phụ)

Monarch, Gen, Gear, Troop

Stamina - Thể lực (Sức chịu đựng)

Talent - Tài năng

Attribute, Stats *General’s status - Thuộc tính, Chỉ số *Trạng thái của tướng

Leadership - Lãnh đạo

Attack -  Tấn công

Defense - Phòng thủ

Politics - Chính trị

Skills - Kỹ năng

Specialty - Đặc tính

Refine - Tinh luyện (Tinh luyện trang bị hoặc rồng v.v)

Cultivate - Phát triển (Phát triển các chỉ số của tướng)

Star, Upgrade Star - Nâng cấp sao cho trang bị tướng

Enhance - Nâng cấp sao cho tướng

Troops - Quân

March - Lượt hành quân

Dismiss - Sa thải tướng

Server War

Temple - Đền

Hunter Temple - Đền thợ săn

Harvest Temple - Đền thu hoặch

Forging Temple - Đền rèn

City of Throne - Thành phố ngai vàng

Hero Tower - Tháp anh hùng

Magic Tower - Tháp ma thuật

Throne Tower - Tháp ngai vàng

Arch of Triumph - Khải hoàn môn

Historic City - Thành phố lịch sử

Battle Report

Monarch EXP - Kinh nghiệm đế vương (Dùng để tăng cấp đế vương)

General EXP - Kinh nghiệm tướng (Dùng để tăng cấp tướng)

Prestige - Uy tín

Alliance Points - Điểm liên minh

Alliance Honer - Danh dự liên minh

Lost Power - Sức mạnh bị mất

Total Troops - Tổng số quân

Survived - Sống sót

Wounded - Bị thương

Killed - Bị giết

Deserter - Lính đảo ngũ

Captured - Bị bắt

Holy Palace Troop Soul - Linh hồn binh lính trong thánh điện

Turned death to survival - Biến chết thành sống sót

Turned death to wounded - Biến chết thành bị thương

Total Traps - Tổng bẫy

Item

Gems - Ngọc

Gold - Vàng

Chips - Chíp

Food - Lúa

Lumber - Gỗ

Stone - Đá

Ore - Quặng (Sắt)

Artwork Fragment Chest - Rương mảnh vỡ tác phẩm nghệ thuật

Medal - Huy chương

Research Stone - Đá nghiên cứu

Hammer - Búa

Wishing Coins - Đồng xu ước

Subordinate City Clue - Gợi ý thành phố trực thuộc (Sub)

Inside the City

Keep - Thành chính

Levy - Thu thuế vàng

City Buff - Tăng buff thành phố (tăng buff sản xuât, thu thập, tấn công...v.v)

Culture Feature - Đổi nền văn hoá

Decorate -  Trang trí

Walls - Tường

Patrol - Tuần tra

Tavern - Quán rượu

Wheel of Fortune - Quay bánh xe may mắn

Activity - Hoạt động

Recruit - Tuyển tướng

Great General Chest - Rương đại tướng

Market - Chợ

Black Market - Chợ đen

Tax - Thu thuế tài nguyên

Farm - Trang trại

Sawmill - Xưởng cưa

Quarry - Mỏ đá

Iron Mine - Mỏ sắt

Army Camp - Trại quân đội

Hospital - Bệnh viện

Rally Spot - Vị trí tập hợp

Troop Details - Chi tiết đội quân

March Preset - Đội quân có sẵn

Portal - Cổng (Khi bạn mở liên kết sub, cổng này sẽ giúp quân đội của thành chính và sub liên kết với nhau)

Holy Palace - Thánh điện

Prison - Nhà tù

Captives - Bị bắt

Imprison - Bỏ tù

War Hall - Hội trường chiến tranh

Embassy - Đại sứ quán

Reinforcements - Quân tiếp viện

Warehouse - Nhà kho

Academy - Học viện

Skill Books Shop - Của hàng sách kỹ năng

Research Factory - Nhà máy nghiên cứu

Produce Research Stone - Sản xuất đá nghiên cứu

Produce Materials - Nguyên liệu sản xuất

Art Hall - Hội trường nghệ thuật

General Hall - Đại sảnh đường

Exhibition Hall - Phòng triển lãm

Art Treasure - Kho tàng nghệ thuật

Pasture - Đồng cỏ

Dragon - Rồng

Spiritual Beast - Linh thú

Wonder - Kỳ quan

Glory - Vinh quang

Watchtower - Tháp canh

Military Info - Thông tin quân sự

Archer Tower - Tháp cung thủ

Archer Camp - Trại cung

Barracks - Doanh trại

Stables - Chuồng ngựa

Workshop

Trap Factory - Xưởng bẫy

Arsenal

Train - 

Forge - Điện thợ Rèn

Craft - Thủ công

Materials - Vật liệu

Shrine - Đền thờ

Daily Rewards - Phần thưởng hàng ngày

Advanced Daily Rewards - Phần thưởng nâng cao hàng ngày

Offer - Ưu đãi

Poem of History - Bài thơ lịch sử

Upgrade,Cultivate,Refine - Nâng cấp, Phát triển, Tinh luyện

Speed Up - Tăng tốc độ

Instant Finish - Hoàn thành ngay

Cancel Upgrading - Huỷ nâng cấp

Bounty Cave - Hang tiền thưởng

Event

Event Center - Trung tâm sự kiện

Monarch Competition - Thi đấu đế vương

Server Monarch Competition - Thi đấu đế vương của máy chủ

Monster Killing - Giết quái vật

Resource Gathering - Thu thập tài nguyên

Troop Training - Huấn luyện đội quân

City Development - Phát triển thành phố

Power Increase - Tăng sức mạnh

Kill Enemies - Giết kẻ thù

Battle of Gaugamela, BoG - Chiến trường Gaugamela, BoG (mở đăng ký vào thứ 4 hàng tuần)

Battle of Constantinople, BoC - Chiến trường Constantinople, BoC (Mở đăng ký vào thứ 6 hàng tuần)

Viking Challenge - Thử thách Viking

Garuda Trial - Thử nghiệm Garuda

Hydra Invasion - Thử thách rắn nhiều đầu

Royal Thief - Kẻ trộm hoàng gia

Boss Monster Event - Sự kiện quái vật trùm

Historic City Searching - Tìm kiếm thành phố lịch sử

Golden Refining - Tinh luyện vàng

Server War - Chiến tranh máy chủ

World Boss - Boss thế giới

Undead Invasion - Xâm lược bóng ma

Strong Drink - Thức uống mạnh

Eagle of Freedom - Đại bàng tự do

Shining Treasure - Kho báu toả sáng

The Silk Road - Con đường tơ lụa

Fragrance - Hương thơm

Tea Culture - Văn hoá trà

Legion Hunting - Săn lính quân đoàn

Joyful Harvest - Niềm vui thu hoạch

Login Rewards - Phần thưởng đăng nhập

Crazy Eggs - Trứng điên

Smash - Đập vỡ

King’s Path - Con đường của vua

Gather Troops - Tập hợp đội quân

Dwarf’s Lucky Apple - Táo may mắn của người lùn

Lucky Composing - Sáng tác may mắn

Witch Challenge - Thử thách phù thuỷ

Golem Challenge - Thử thách Golem (Yêu tinh vàng)

Resource Tax Gift - Quà tặng thuế tài nguyên

Knight’s Treasure - Kho báu hiệp sĩ

Gathering Event - Sự kiện thu thập

Golden Goblin - Yêu tinh vàng

Super Value Event - Sự kiện siêu giá trị

Consuming Return Event - Sự kiện trả lại tiêu thụ

King’s Party - Bữa tiệc của vua

Misc

Alliance City - Thành phố liên minh

Alliance Donation - Quyên góp liên minh

Alliance Science - Khoa học liên minh

Alliance Points - Điểm liên minh

Alliance Honor - Danh dự liên minh

Donation Honor - Danh dự đóng góp

Builder - Xây dựng

Quests - Nhiệm vụ

Items - Vật phẩm

Ranking - Xếp hạng

Friends - Bạn bè

Activity - Hoạt động

Research - Nghiên cứu

Settings - Cài đặt

Mail - Thư

Limited Time Promotion - Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Shopping Spree - Mua sắm thoải mái

Mysterious Puzzle - Câu đố bí ẩn