17/2/22

Hướng dẫn sử dụng chế độ tập thể để chia sẻ boss

Giới thiệu

Chế độ tập thể (Collective) là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin giữa những người dùng bot khác và nhiều máy tính. Ví dụ: nếu bạn đã chạy bot trên hai máy tính, bạn có thể chia sẻ thông tin giữa hai máy, chẳng hạn như các ông chủ.
Điều này có nghĩa là bạn có thể nhờ những người khác giúp bạn trong việc tìm kiếm các ông chủ, để bạn có thể sử dụng Auto-Setter hiệu quả hơn nhiều! Luôn cảm thấy hứng thú với sếp bằng cách mọi người cùng đóng góp cho tập thể.

Đảm bảo bật “gửi đến tập thể” trong trình cài đặt tự động và trình tìm ông chủ!

Hãy nhớ rằng, tập thể là nỗ lực của cả đội! Vấn đề là nhờ những người khác đóng góp hỗ trợ - hoặc nếu bạn sử dụng bot trên nhiều máy để họ có thể giao tiếp với nhau!

Cách sử dụng

Làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng lợi thế của tập thể

1. Chuyển đến tab tập thể.
2. Nhập khóa mà ai đó đã cấp cho bạn HOẶC tạo khóa của riêng bạn.
3. Để sử dụng cùng một nhóm các ông chủ được chia sẻ từ một người dùng khác, hãy nhập khóa chung của họ.
4. Bất kỳ người dùng nào nhập cùng một khóa với bạn sẽ được chia sẻ sếp của họ cho tập thể của bạn. Sau đó, cả hai bạn đều có thể kéo những con trùm đó bằng cách sử dụng auto setter. Điều này giúp tăng hiệu quả vì những người khác mà bạn biết có thể giúp bạn phát hiện ra sếp!