16/2/22

Hướng dẫn tham gia rally boss

Giới thiệu

        -  Chế độ tham gia Rallies là một chế độ phổ biến sẽ tham gia các cuộc biểu tình cho bạn dựa trên các điều kiện nhất định mà bạn áp dụng, chẳng hạn như Boss nào bạn không muốn tham gia, cấp độ viking hoặc boss sự kiện, v.v. Đây là một tính năng rất hữu ích cho sự phát triển cá nhân của bạn!

Cách sử dụng

        -  Làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng điều này
Chế độ.

1. Đảm bảo chọn Chế độ “Join Rallies” như được gắn nhãn trong ảnh ở trên.

2. Đăng nhập lại sau (phút):

        -  Đôi khi bạn muốn đăng nhập để xem tài khoản của mình hoạt động như thế nào hoặc nói chuyện với đồng minh của mình. Bộ đếm thời gian này sẽ tạm dừng bot trong X phút và cho phép bạn chơi trong thời gian này. Sau đó, nó sẽ khởi động bạn và bot sẽ hoạt động trở lại. Rất hữu ích, chủ yếu trên tài khoản chính để kiểm tra!

3. Cài đặt bổ sung qua Tab hồ sơ:

        -  Đi tới Hướng dẫn Tab Hồ sơ tại đây để tìm hiểu các cài đặt bổ sung cho Chế độ Join Rallies:

4. Cài đặt tập hợp:

        -  Chọn một số cài đặt bổ sung để tham gia các cuộc biểu tình.

+ Chọn Boss không muốn theo:

        -  Chọn một số boss mà bạn muốn tránh. Bạn có thể chọn cấp độ của người Viking và tất cả các loại boss sự kiện!

+ Xoay số lượng đặt trước:

        -  Bot sẽ chọn sẵn để thuận tiện cho việc chọn tướng và dễ dàng chọn 1 quân.
        -  Bạn có thể chọn số lượng cài đặt trước mà bạn muốn xoay qua. Nếu bạn chọn 3, thì nó sẽ xoay các cài đặt trước của bạn như sau: 1, 2, 3, 1, 2 - Điều này sẽ dành cho 5 lần tuần hành.
        -  Bạn PHẢI đảm bảo rằng bạn đã mở khóa số lượng cài đặt trước khi chọn số lượng cài đặt trước xoay. Nếu bạn chỉ có 3 giá trị đặt trước, đừng chọn bất kỳ giá trị nào lớn hơn 3!

+ Tự động sử dụng thể lực:

        -  Chọn cái này để tự động thể lực. Nó sẽ tăng tối đa sức chịu đựng của bạn lên đến 9.999 BẤT NGỜ bạn có tùy chọn số 4 được chọn “Chỉ sử dụng 1 stam”

+ Chỉ sử dụng 1 thể lực:

        -  Khi tham gia các cuộc biểu tình, sẽ chỉ tiêu tốn một x100 hoặc một x50. Bạn PHẢI chọn tùy chọn tự động sử dụng thể lực.

+ Tự động chọn tướng

        -  Auto sẽ tự động chọn nhữ tứng được hiển thị đầu tiên, hãy thiết lập cài đặt đội quân có sẵn số 1 trong game là 1 lính và không tướng. ( Bổ xung thêm tính năng chọn tướng theo danh sách, tính năng này mới được mở và chúng tôi coi nó như một tính năng beta)