16/2/22

Hướng dẫn cài đặt tab hồ sơ

 

Giới thiệu

Tab Hồ sơ là nơi bạn có thể định cấu hình một số cài đặt nhất định cho các chế độ sau:
        1.  Tham gia Rallies
        2.  Nông trại
        3.  Tìm kiếm Boss
        4.  Giết quái vật thường
        5.  Tự động đặt boss

Cài đặt tab hồ sơ

Kiểm tra ảnh sau đây với đánh số và mô tả theo từng số bên dưới.
BẠN PHẢI NHẤP VÀO LƯU CHO CÁC CÀI ĐẶT NÀY ĐỂ ĐĂNG KÝ!

1. Hoạt động:

Cứ sau 4 giờ, bot sẽ thực hiện:
Khoa học Liên minh
Liên minh trợ giúp
Quà tặng liên minh
Mảnh Kho báu (nếu tồn tại)
4 giờ để theo kịp thời gian hồi chiêu của khoa học liên minh.

2. Thu thập Quà tặng Thư:

Cứ sau 3 giờ 20 phút, bot sẽ kiểm tra các loại thư:
Hộp thư đến
Sự kiện

3. Trứng điên:

Bot sẽ kiểm tra Crazy Eggs sau mỗi 60 hoặc 3 giờ 20 phút tùy thuộc vào tình huống.
Sau khi tất cả các quả trứng được bẻ khóa, bot sẽ không thực hiện hành động này cho đến khi máy chủ đặt lại.

4. Thu thập tài nguyên trong Thành phố:

Cứ sau 3 giờ 20 phút, bot sẽ thu thập tài nguyên từ bên trong thành phố của bạn.

5. Bật Proxy:

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các proxy tư nhân do chúng tôi cung cấp miễn phí. Chúng nhanh chóng với nhiều địa điểm khác nhau.
Proxy là một cách tuyệt vời để che giấu danh tính của bạn. Nếu bạn là người sử dụng nhiều alts, bạn có thể dễ dàng ngăn chặn sự phát hiện từ Evony bằng cách sử dụng Proxy.
Rất khuyến khích nếu bạn đang chạy nhiều alts và thậm chí tốt hơn nếu chúng ở trên các tài khoản mới cho các dịch vụ như công cụ tìm boss.

6. Vị trí proxy:

Bạn có thể chọn một vị trí proxy.
Ngẫu nhiên chỉ chọn một quốc gia ngẫu nhiên.

7. Nghỉ giải lao:

Nghỉ giải lao là một cách tuyệt vời khác để hành động như một “con người bình thường”. Con người nghỉ giải lao. Bạn có thể thiết lập một số thời gian nghỉ ngơi, một ví dụ điển hình là trong giờ ngủ bình thường của bạn.
Breaks sẽ tắt trò chơi và bot sẽ ngủ trong khoảng thời gian bạn chỉ định.

I. Thêm thời gian nghỉ
II. Đặt khoảng thời gian bạn muốn bot giải lao. Đây là giờ máy tính cục bộ của bạn.
III. Loại bỏ thời gian nghỉ.

8. Cài đặt bong bóng

        I. Bubble là một cách thuận tiện để quản lý bong bóng trên nhiều tài khoản để bạn có thể can thiệp tối thiểu.
        II. CẢNH BÁO : Đừng tin tưởng 100% vào tính năng này. Mặc dù nó hoạt động rất tốt, nhưng nhiều điều có thể xảy ra như: Internet, máy tính hoặc trình giả lập của bạn gặp sự cố. Điều này có nghĩa là bot không thể đặt bong bóng cho bạn nếu điều này xảy ra.


I. Chọn loại bong bóng bạn muốn sử dụng. Nó ưu tiên 3 ngày đầu tiên, sau đó là 24 giờ và 8 giờ cuối cùng.
II. Bạn có thể chọn chỉ sử dụng, hoặc sử dụng hoặc mua bằng đá quý.
III. Chọn để sử dụng bong bóng trên X thời gian còn lại.
IV. Bạn muốn kiểm tra bong bóng của mình bao lâu một lần.
V. Nhận thông báo đẩy qua điện thoại của bạn. Bạn có thể thiết lập thông báo đẩy trên tab Quản trị.
VI. Nếu bạn hết gem, bot sẽ chuyển đến kho của bạn và tiêu thụ bất kỳ gem nào bạn có sẵn.
VII. Nếu bạn hết gem, bot sẽ kiểm tra thư của bạn để biết có bất kỳ gem tiềm năng nào không!

9. Tăng tốc độ tài nguyên

Chỉ cần chọn loại tăng tốc bạn muốn sử dụng.

10. Cài đặt Viking

Bạn có thể chọn để sinh ra một số viking.


I. Chia sẻ viking với AC
II. Chia sẻ viking với tập thể
III. Tần suất bạn muốn kiểm tra người Viking.

Hồ sơ hiện tại :
        -  Đây là hồ sơ hiện tại mà bạn muốn sử dụng. Chọn các cấu hình khác nhau cho các cài đặt khác nhau.
Tạo hồ sơ mới :
        -  Tạo một hồ sơ mới để thực hiện các cài đặt mới.
Lưu hồ sơ :
        -  Lưu cài đặt hiện tại của bạn trong hồ sơ.
Xóa hồ sơ :
        -  Xóa hồ sơ hiện tại của bạn. Bạn sẽ mất bất kỳ cài đặt nào được thực hiện trong hồ sơ này.
        -  Hồ sơ duy nhất của bạn không thể bị xóa. Tạo một cái mới nếu bạn muốn xóa cái duy nhất bạn còn lại.

Thiết lập hồ sơ của bạn

Bạn có thể lưu cài đặt của mình trong tab hồ sơ. Bạn có thể có các thiết lập khác nhau.
Các cài đặt sau được lưu trong tab hồ sơ:
        -  Mọi cài đặt đơn lẻ trong các tab khác ngoại trừ chợ đen.
Hồ sơ hiện tại :
        -  Bạn có thể chọn hồ sơ hiện tại ở đây. Bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết lập khác nhau mà bạn đã tạo.
Tạo hồ sơ mới :
        -  Bạn tạo các thiết lập mới với các tùy chọn khác nhau mà bạn quyết định tại đây.
Lưu hồ sơ :
        -  Bạn phải nhấp vào Lưu để lưu lại các tùy chọn của mình trước khi bắt đầu!
Xóa hồ sơ :
        -  Nếu bạn muốn xóa một hồ sơ với cài đặt của mình, bạn có thể thực hiện việc đó tại đây.