7/1/22

Hướng dẫn cài đặt Memu player để kết nối Evony Smart Bot và tối ưu giả lập

Hướng dẫn cài đặt Memu player để kết nối Evony Smart Bot và tối ưu giả lậpTrong video này mình có làm phần hướng dẫn cài đặt giả lập MemuPlayer, cách cấu hình độ phân giả giả lập để có thể kết nối được với auto Evony Smart Bot cũng như hướng dẫn cách tối ưu android và dọn dẹp tác cho các tab giả lập. 
Nếu phần cấu hình có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến để bên mình hoàn thiện lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Evony Smart Bot.